Anni Onsager

Prosjektleder

Jeg er engasjert som prosjektleder for Appetitus as med mål om å få resultatet fra forskningsprosjektet til å bli et verktøy i aktivt bruk.  Jeg er ansatt i Helsetelefonen as der jeg jobber med utvikling av digitale helsetjenester i samarbeid med store partnerkunder som Volvat og If, Tryg, Sparebank1 med mer. Tidligere har jeg vært direktør/daglig leder for ulike service bedrifter; Norske Shell bilistmarkedet, Peppes Pizza, Bakehuset, Tusenfryd, Initiativ for etisk handel (IEH) og jeg har hatt en rekke styreverv som spenner fra små gründerbedrifter som Stig og Stein as til store selskaper som Expert asa og Norsk Tipping as. I dag er jeg nestleder i Kunstnernes Hus sitt styre.

Jeg motiveres av samhandling med andre mennesker i team, prosesser og prosjekter, med mål om å skape endring og gode resultater. Min lederstil er fokusert om å forenkle strategi og mål, slik at den enkelte ser sin rolle og å skape lyst til å levere.

Drømmer

Noen drømmer om å bestige fjell, jeg drømte om kunst. Jeg tok derfor en avstikker for å virkeliggjøre drømmen og tok en Master of Visual art på linje skulptur i England i 2013. Min master oppgave var om Public Art. Jeg fikk Bærum kommunes kunstpris 2012 og har deltatt på flere utstillinger i Norge, Sverige og England. Jeg har dermed fått utforsket min drøm til det fulle og har nå skulptur som hobby.

Anni Onsager
Anni Onsager