Anne Moen

Daglig leder

Jeg var leder for forskningsprosjektet som ligger bak verktøyet APPetitus og var initiativtaker til at forskningsprosjektet kom over i neste fase.

Faglige interesser

Velferdsteknologi og helseinformatikk, utvikling av praksismodellar, eHelse-forståelse og brukerdeltakelse, tjenesteinnovasjon, kunnskaputvikling og læring i arbeid, sosiale medier og læringsressursar for pasientar og pårørande, sosio-kulturell aktivitetsteori, kontrollerte eksperiment med avansert eInfrastruktur, UiO:eColab, analyse av media rike data.

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor (2011), Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Professor II (2015 – fortsatt) Vitensenteret, Fakultetet for helsevitenskap, Høyskolen i Buskerud and Vestfold, Drammen
 • Adjuct professor, (2015 – fortsatt), School of Nursing and Wisconsin Institutes of Discovery, University of Wisconsin – Madison, Madison WI, USA
 • Førsteamanuensis (2007 – 2011), avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Forskar og prosjektleiar (2005 – 2012), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo,
 • Visiting Scholar (2002 – 2007), School of Nursing og College of Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing, Madison, WI
 • Postdoktorstipendiat (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Oslo,
 • Doktorgradsstipendiat (1996-2001), Institutt for Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Funksjonell Koordinator (1994 – 1996), Trippelprosjektet for innføring av elektronisk journalsystem, pasient-administrativt system og meldingssystem ved Sentralsykehuset i Akershus
 • Sjukepleier, avdelingssjukepleier og sjukepleiekonsulent – Journalsystem (1985-1994), Sentralsykehuset i Akershus,

Utdanning

 • Post doc (2002 – 2005), InterMedia, Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Prosjekt: IKT-basert Pasient og pårørende InformasjonsTeneste (PIT) demonstrert i utvikling av prototypen REPARERE (learning REsources for PAtients and RElatives during REcovery)
 • PhD / Dr. Polit (2002), Samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo, Oslo. Avhandling: Nursing Leadership when an Electronic Patient Record System is Introduced in Norwegian Hospitals
 • Kandidat i Sykepleievitenskap (1996), Universitetet i Oslo. Hovedoppgave: Informasjonsteknologi i sykepleietjenesten
 • DH-kandidat (1989), 2-årig studium i økonomi og administrasjon, Østfold Distriktshøyskole, Halden
 • Offentlig godkjent sykepleier (1985), Røde Kors Sykepleierhøyskole i Oslo og Akershus

Priser

 • Fellow, American College of Medical Informatics (ACMI), 2015
 • Digitalis Purpura, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo
 • Highly Commended Paper i 2011 by Emerald Literati Network for Excellence “Constructing standards – A study of nurses negotiating with multiple modes of knowledge”, Journal of Workplace Learning
 • Tom F Barth Fulbright Fellowship in Natural Sciences/Engineering, University of Wisconsin-Madison; School of Nursing and College of Engineering. (2001-2002)
 • Beste poster, “What do consumers do with health information at home?” (Moen, A. Maquard, J). Citizen Participation in e-Health; challenges for research, technologies and health care organizations. TTeC’2004, Tromsø Norway
Anne Moen