Er du bekymret for at en av dine nærmeste ikke spiser nok?

APPetitus kan gi deg en liten støtte i hverdagen. Du kan få oversikt over hva som blir spist, dere kan samarbeide om handleliste og enkelt snakke sammen via facetime under måltidet. Det å starte forebygging av underernæring tidlig kan spare dine nærmeste og deg selv for mye bekymring og tid. Begynn tidlig nok med å sikre at alle kan bruke en ipad eller nettbrett, se inspirasjon her.

APPetitus er veldig lett å bruke og du finner veiledning inne i appen, men du finner også alt du trenger under brukerveiledningen her .

Masse frukt og grønnsaker

Ernæring kan holde oss friske!

En vesentlig faktor for å holde seg i form er riktig ernæring. Uten mat er det også vanskelig å få til rehabilitering og trening.  Underernæring er ikke alltid så lett å se, men om du merker at dine nærmeste mister energi, kanskje glemmer mer og trekker seg tilbake, kan det være tegn på at ernæringen er for dårlig. Appen kan hjelpe deg både å forebygge og behandle, gjerne i samarbeid med helsepersonell.

Dette kan være konsekvensen av underernæring:

  • Svekket immunforsvar – øker risikoen for infeksjoner
  • Tretthet og nedsatt  muskelstyrke  - øker risiko for fall
  • Åndedrettsmuskelens funksjonsevne blir nedsatt - fører til pusteproblemer og nedsatt hostekraft, som igjen fører til økt risiko for lungebetennelse og respiratorisk svikt
  • Svekket termoregulering - gjør pasienten mottagelig for hypotermi (nedkjøling)
  • Svekket sårtilheling og forlenget rekonvalesens
  • Øker risikoen - for å apati, depresjon og selvneglisjering
  • Økt risiko - for sykehusinnleggelse og behov for lengre opphold
  • Økt behov for tilsyn - fra fastlege og helsepersonell
  • Økt behov - for hjelp, støtte, pleie og omsorg i hjemmet
Rødt hjerte og et stetoskop

Brukerhistorier

Vi har laget noen brukerhistorier basert på funn fra forsknings- og innovasjonsprosjektet APPETITT (APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel). Les alle brukerhistoriene her. Bruker du APPetius vil vi gjerne høre dine historier, så send oss gjerne en epost.