Vi er et resultat av forskning

APPetitus as er et ideelt AS. Det vil si at vi har et ideelt og allmennyttig formål og har ikke ervervsmessig virksomhet som hovedmål i Norge, dvs. ikke størst mulig økonomisk overskudd.  Appetitus AS har til formål å arbeide for å redusere feilernæring i Norge for å bedre livskvalitet og helsen til befolkningen, og dermed redusere kostnader for samfunnet. Vedtektene forplikter selskapet til å bruke av overskuddet til aktiviteter som tjener selskapets formål. Videre har vi satt et tak på utbytte til 5% av et eventuelt overskudd og et tak for lønn for alle i selskapet.

Appen APPetitus er et resultat av Forsknings- og innovasjonsprosjektet APPETITT (APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel), støttet av Regionale Forskningsfond - Hovedstaden. Dette prosjektet var et samarbeid mellom Oslo, Bærum, Drammen og Tvedestrand kommune. I teamet var også Universitetet i Oslo med kunnskap om ernæring, eldre og bruk av ny teknologi, Norsk Regnesentral for teknisk utvikling og Helsetelefonen as for callsenter support og test.

APPETITT (APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel) prosjektets mål har vært å utvikle, prøve ut og evaluere tjenester ved bruk av nettbrett. Dette resulterte i nettbrettapplikasjonen APPETITus som stimulerer til matglede og kosthold  og bidrar til å forebygge ernæringsmessig risiko, spesielt for eldre. En stor utfordring i framtidas helsetjenester og morgendagens omsorg er innovative tjenester og enkel teknologi for forebygging, egeninnsats og tidlig intervensjon. APPETITT er eksempel på innovasjon for økt trivsel og livskvalitet ved at brukeren har mulighet til å være trygg og aktiv i eget hjem lengre. Les omtalen hos UiO her og vi har en egen side for de som er spesielt interessert i forskning.

Visjon, verdier og etiske retningslinjer

Vi vil utvikle selskapet med en klar visjon om å at alt vi gjør skal gjøre hverdagen enklere for alle våre brukere.Vi har verdier og etiske retningslinjer som rettesnorer for vårt arbeid. Mer om dette kan du lese her.

Personvern

Vi tilstreber at vi ikke skal lagre informasjon om deg som bruker appen.

Når du bruker appen vil all informasjon lagres på ditt nettbrett og ikke sendes noe sted utenom til de navngitte mailadresser du selv legger inn.

Mer informasjon kan du finne i vår personvernerklæring.

 

Vår ansatte

Anne Moen

Daglig leder

Jeg var leder for forskningsprosjektet som ligger bak verktøyet APPetitus og er i dag daglig leder og faglig ansvarlig for APPetitus as. Faglige interesser Velferdsteknologi og helseinformatikk, utvikling av praksismodellar, eHelse-forståelse og brukerdeltakelse, tjenesteinnovasjon, kunnskaputvikling og læring i arbeid, sosiale … Les mer

Anni Onsager

Anni Onsager

Prosjektleder

Jeg er engasjert som prosjektleder for Appetitus as med mål om å få resultatet fra forskningsprosjektet til å bli et verktøy i aktivt bruk.  Jeg er ansatt i Helsetelefonen as der jeg jobber med utvikling av digitale helsetjenester i samarbeid … Les mer