Verktøy for ernæringsoppfølging

APPetitus er et resultat av et forsknings prosjekt mellom Oslo, Bærum, Drammen, Tvedestrand kommuner, UiO, Norsk Regnesentral,  AS, Oslo Medtech og med professor Anne Moen ved UiO som prosjektleder. Det finnes få, om noen, andre digitale hjelpemidler rundt ernæringsoppfølging.  APPetitus er et nevnt verktøy i St.meldingen "Leve hele livet", tabell 1.9 og Nasjonal Handlingsplan for bedret kosthold side 97 og side 18 i oppsummeringen.

Appen kan brukes til å kartlegge, planlegge og følge opp at pasienten får nødvendig næring.  Det kan være de mange som er småspiste, og sliter med risiko for underernæring, folk i alle aldre som er i rehabiliteringsfase, utviklingshemmede, såvel som kreftsyke og kronisk syke. Felles for alle sammen er utfordringer knyttet til ernæring, om det er overvekt, risiko for underernæring, eller fra alt for stor matlyst til at ingenting smaker noe som helst.
Sykepleier som viser en eldre kvinne informasjon på et nettbrett
Helsearbeider som gir en eldre dame informasjon fra et nettbrett.

Innfri "Leve hele livet"!

APPetitus treffer hovedutfordringene som beskrives i “Leve hele livet” reformen veldig bra:

Hvordan kan APPetitus brukes i kommunen?

Appen er et lavterskel verktøy som gir hjelp til helsepersonell i å utføre lovpålagte tiltak og gir mulighet til å aktivisere flere rundt pasienten i arbeidet med å sikre riktig kosthold både i forebygging og behandling. Reformen fremhever 5 viktige løsninger:

1. Det gode måltidet 2. Måltidstider 3. Valgfrihet og variasjon 4. Systematisk ernæringsarbeid 5. Kjøkken og kompetanse lokalt

APPetitus vil for veldig mange kunne være verktøyet som svarer på disse løsningene enten brukeren er hjemmeboende eller på institusjon.

iPad med appen i bruk

Pasientsikkerhetsprogrammet?

Er din kommune bruker av Pasientsikkerhetsprogrammet? Vi tror APPetitus kan være et nyttig verktøy i tiltakspakken for forebygging av underernæring.

Bruksområder

  • Utredning og avklaring av ernæringsinntak
  • Oppfølging av ernæring generelt:  hjemme, sykehus og på helsehus, bolig med service eller sykehjem
  • Aktivisere bruker og pårørende i å forebygge og følge opp næringsinntak
  • Skape matlyst og inspirere til å lage mer mat selv
  • Hjelp til å bruke hele måltidsdøgnet, skape måltidsstruktur og hjelp til å huske
  • Kan brukes for utfordringer med både over- og undervekt
  • Gir oversikt over registrert mat og drikke - og det kan være dokumentasjon i journal på en enkel måte (pdf vedlegg)
  • Støtte for å sette opp handleliste for innkjøp, basert på egne ønsker og sendt til avtalt mottaker; pårørende eller handlehjelp
  • Mulighet for digitalt selskap integrert som mulighet for å sette opp video samtale

Brukerhistorier

Vi har laget noen brukerhistorier basert på funn fra forsknings- og innovasjonsprosjektet APPETITT (APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel). Les alle brukerhistoriene her. Bruker du APPetius vil vi gjerne høre dine historier, så send oss gjerne en epost.

Trenger du input til fagdager eller konferanser?

Vi har laget foredrag om ernæring og bruk av digitale støtteverktøy for bedret forebygging, kartlegging og behandling.

Vi kommer gjerne til deres arrangement og kan tilpasse foredrag, samtaler og demonstrasjoner til deres behov.

Kontakt oss på epost: kontakt@appetitus.no eller ring daglig leder Anni Onsager på tlf: +47 934 34 111.