APPetitus kan hjelpe dere til å

innfri "Leve Hele Livet"!

APPetitus treffer hovedutfordringene som beskrives i “Leve hele livet” reformen veldig bra:

 • Manglende systematisk oppfølging
  • APPetitus er et verktøy for både kartlegging og oppfølging av kosthold og ernæring
 • Lite mangfold og valgfrihet
  •  APPetitus gir inspirasjon til mangfold og gi den enkelte muligheter til å velge i ulike matretter
 • Få måltider og for lang nattfaste
  • APPetitus oppfordrer til mellommåltider i tillegg til fire hovedmåltider, og stimulerer til å bruke hele måltidsdøgnet
 • Manglende sosialt fellesskap
  • Video er integrert i APPetitus som gir mulighet for digitalt selskap under måltidet
 • Lang avstand mellom produksjon og servering
  • APPetitus kan gi inspirasjon til å anrette matretten, og til å varme opp eller lage mer egen mat

Det finnes få, om noen, andre digitale hjelpemidler rundt ernæringsoppfølging.  APPetitus er et nevnt verktøy i St.meldingen "Leve hele livet", tabell 1.9 og Nasjonal Handlingsplan for bedret kosthold side 97 og side 18 i oppsummeringen.

Appen kan brukes til å kartlegge, planlegge og følge opp at pasienten får nødvendig næring.  Det kan være de mange som er småspiste, og sliter med risiko for underernæring, folk i alle aldre som er i rehabiliteringsfase, utviklingshemmede, såvel som kreftsyke og kronisk syke. Felles for alle sammen er utfordringer knyttet til ernæring, om det er overvekt, risiko for underernæring, eller fra alt for stor matlyst til at ingenting smaker noe som helst.

Hvordan kan APPetitus brukes i kommunen?

Appen er et lavterskel verktøy som gir hjelp til helsepersonell i å utføre lovpålagte tiltak og gir mulighet til å aktivisere flere rundt pasienten i arbeidet med å sikre riktig kosthold både i forebygging og behandling. Reformen fremhever 5 viktige løsninger:

1. Det gode måltidet 2. Måltidstider 3. Valgfrihet og variasjon 4. Systematisk ernæringsarbeid 5. Kjøkken og kompetanse lokalt

APPetitus vil for veldig mange kunne være verktøyet som svarer på disse løsningene enten brukeren er hjemmeboende eller på institusjon.

Hovedområdene er:

 • Utredning og avklaring av ernæringsinntak
 • Oppfølging av ernæring generelt:  hjemme, sykehus og på helsehus, bolig med service eller sykehjem
 • Aktivisere bruker og pårørende i å forebygge og følge opp næringsinntak
 • Skape matlyst og inspirere til å lage mer mat selv
 • Hjelp til å bruke hele måltidsdøgner, skape måltidsstruktur og hjelp til å huske
 • Kan brukes for utfordringer med både over- og undervekt
 • Gir oversikt over registrert mat og drikke - og det kan være dokumentasjon i journal på en enkel måte (pdf vedlegg)
 • Støtte for å sette opp handleliste for innkjøp, basert på egne ønsker og sendt til avtalt mottaker; pårørende eller handehjelp
 • Mulighet for digitalt selskap integrert som mulighet for å sette opp video samtale

Brukerhistorier

Vi har laget noen fortellinger om bruk av appen, basert på funn i de testene vi gjennomførte i forsknings- og innovasjonsprosjektet APPETITT (APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel). Les alle brukerhistoriene her. Bruker du APPetius vil vi gjerne høre dine historier, så send oss gjerne en epost.

Tvedestrand har tegnet første avtale!

Pris pr innbygger for tilgang til APPetitus

Skal vi sende deg mer informasjon?

Skriv ditt navn her,
Skive din email adresse her.
Skriv inn ditt telefonnummer her
Hvilken kommune kommer du fra?
Jeg samtykker til at navn og e-post adresse lagres og at vi kan sende deg informasjon. Se våre personvern sider for mer informasjon.

Trenger du input til fagdager eller konferanser?

Vi har laget foredrag om ernæring og bruk av digitale støtteverktøy for bedret forebygging, kartlegging og behandling.

Vi kommer gjerne til deres arrangement og kan tilpasse foredrag, samtaler og demonstrasjoner til deres behov.

Kontakt oss på epost: kontakt@appetitus.no eller ring prosjektleder Anni Onsager på tlf: +47 93434111.

Appetitus app bilde av middagsrett