APPetitus  - et verktøy for deg selv, pårørende og helsepersonell.

Ernæringsutfordringer er et økende problem i hele den vestlige verden, både overvekt, spiseforstyrrelser og underernæring. Underernæring rammer spesielt de eldre. Økt levealder, endrede familiemønstre og aldrende befolkning gir samfunnet store utfordringer i å møte behovet for helsetjenester, omsorg og pleie. Appetitus er utviklet av forskere for å gi hjelp til å forebygge, kartlegge og behandle feilernæring og det finnes få, om noen, andre digitale hjelpemidler rundt ernæringsoppfølging.

APPetitus er et nevnt verktøy i St.meldingen "Leve hele livet", tabell 1.9 og Nasjonal Handlingsplan for bedret kosthold side 97 og side 18 i oppsummeringen.

Her finner du mer informasjon om bruk av appen.

APPetitus er veldig enkelt å bruke

APPetitus kan brukes for å forebygge feilernæring ved å bygge opp bevissthet om hvor mye du spiser. Den kan brukes for å  kartlegge hva du spiser og legge opp en plan for endring om du trenger det. Dersom du allerede er i risikosonen for feil- eller underernæring så kan den benyttes for å sikre at du kommer på rett spor igjen. Og den gir deg mulighet til å få hjelp i å følge det opp.

Du bare blar deg til det du har lyst på og trykker Spis. Vil du snakke med noen så trykker du på Venner knappen og ringer. Ser du noe du har lyst til å ha i skapet så trykker du på Ønske og den legges i handlelisten. Informasjonen deles kun med de du selv oppgir. Fullstendig brukerveiledning finner du her.

 

Lege forklarer en eldre mann informasjon på et nettbrett.

Mat kan få mirakler til å skje, sier Bent Høye

"Leve hele livet" — En kvalitetsreform for eldre
Reformen Leve hele livet - Stortingsmelding nr. 15, skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger i eget hjem, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Tidligere eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen forteller her om sin visjon, og hva Bent Høye mener med mirakler kan du lese her.

APPetitus er et verktøy for helsearbeidere for enklere ernæringsoppfølging.

I retningslinjene for kosthold skal alle med hjemmetjenester eller som oppholder seg i institusjon kartlegges for ernæringsrisiko. APPetitus gjør arbeidet enklere både i forebygging, kartlegging og behandling. Verktøyet kan også benyttes for enklere å forklare viktigheten av ernæring og mulighetene som finnes. Les mer om hvordan dette kan forenkle din hverdag og sikre dine pasienter.

 

3 kvinner, mor. datter og barnebarn ser på et nettbrett i en sofa.

Er du bekymret for en av dine nærmeste?

Dersom du er pårørende til en som begynner å gå ned i vekt eller mangler energi og lyst på mat, kan APPetitus være til hjelp i hverdagen.  Dere kan lettere planlegge innkjøp, dere kan snakkes på video under måltider og du kan følge med på hvor mye som blir spist. Dette kan gi både trygghet og hjelp i hverdagen. Her viser vi deg hvordan APPetitus kan hjelpe deg....