Verktøy for ernæringsoppfølging

Jobber du med mennesker i risiko for underernæring? Da kan appen APPetitus gjøre hverdagen din betydelig enklere.

APPetitus er et resultat av et forsknings prosjekt mellom Oslo, Bærum, Drammen, Tvedestrand kommuner,UiO, Norsk Regnesentral,  AS, Oslo Medtech og med professor Anne Moen ved UiO som prosjektleder. Det finnes få, om noen, andre digitale hjelpemidler rundt ernæringsoppfølging.  APPetitus er et nevnt verktøy i St.meldingen "Leve hele livet", tabell 1.9 og Nasjonal Handlingsplan for bedret kosthold side 97 og side 18 i oppsummeringen.

Brukerhistorier

Vi har laget noen brukeropplevelser basert på testene i forskningsprosjektet. Les dem alle her. Bruker du APPetius vil vi gjerne høre dine så send oss gjerne en epost.

Anbefalte bruksområder

APPetitus treffer hovedutfordringene som beskrives i “Leve hele livet” reformen veldig bra:

  • Manglende systematisk oppfølging  – >  APPetitus er et verktøy for både kartlegging og oppfølging av kosthold og ernæring
  • Få måltider og for lang nattfaste  – >  APPetitus oppfordrer til mellommåltider og bruker hele måltids døgnet
  • Manglende sosialt fellesskap  – >  Video er integrert i APPetitus som gir mulighet for digitalt selskap under måltidet
  • Lite mangfold og valgfrihet  – >   APPetitus gir inspirasjon til mangfold og kan sikre tilgjengelighet
  • Lang avstand mellom produksjon og servering  –> APPetitus kan gi inspirasjon og motivasjon og til å eller lage mer egen mat

Appen kan brukes til å kartlegge, planlegge og følge opp at pasienten får nødvendig næring.  Det kan være unge anoreksia pasienter, psykisk utviklingshemmede, kreftsyke, folk i alle aldre som er i rehabiliteringsfase og mest av alt de mange eldre som sliter med underernæring. Felles for alle sammen er utfordringer knyttet til ernæring, fra overvekt til dødelig underernæring, fra alt for stor matlyst til at ingenting smaker noe som helst.  Reformen fremhever 5 viktige løsninger:

1. Det gode måltidet 2. Måltidstider 3. Valgfrihet og variasjon 4. Systematisk ernæringsarbeid 5. Kjøkken og kompetanse lokalt

APPetitus vil for veldig mange kunne være verktøyet som svarer på disse løsningene enten brukeren er hjemmeboende eller på institusjon.

 

Forenkle ernæringsarbeidet på din arbeidsplass eller i hele kommunen!

APPetitus er tilgjengelig for alle og for en meget lav kostnad kan bedriften eller kommunen tilby verktøyet til alle sine ansatte/innbyggere enten de er sluttbrukere, pårørende eller helsepersonell. Kommunen/bedriften kan vise en satsing på digitale hjelpemidler som kan være nyttig for alle, da appen også kan hjelpe de som vil gå ned i vekt eller vil passe på at de får nok næring selv om de ikke er i risikogruppen.

Vi har laget en prismodell som vi håper gjør at alle kan ta seg råd til å forenkle arbeidet med å øke kvalitet i kampen om riktig ernæring.

Gi dine innbyggere en gave. Appen kan brukes av alle, her finner du gode brukerhistorier. Media er også opptatt av helse og produktet har vært omtalt en rekke ganger. Her ser du et lite utdrag.

Vi har laget en enkel prismodell så du raskt kan se hva dette vil koste din kommune for hele året uansett hvor mange som laster appen ned. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan APPetitus kan hjelpe kommunen/bedriften i å forebygge og behandle ernæringsutfordringer.

Kontakt prosjektleder Anni Onsager på +47 93434111 eller kontakt@appetitus.no

Lett å å komme i gang

Appen er et lavterskel verktøy som gir hjelp til helse personell i å utføre lovpålagte tiltak og gir mulighet til å aktivisere flere rundt pasienten i arbeidet med å sikre riktig kosthold. Se bruker veiledningen for å få detaljer rundt hvordan du kan bruke appen. Hoved funksjonene er:

  • Persontilpasset behov og meny
  • Visualisering av energi og væske inntak
  • Fjernoppfølging av ernæringsinntak daglig og med pdf dokumentasjon til journal
  • Støtte for hjelp til handleliste
  • Mulighet for digitalt selskap integrert

 

 

Trenger du input til fagdager eller konferanser?

Vi har laget foredrag om ernæring og bruk av digitale støtteverktøy for bedret forebygging, kartlegging og behandling.

Vi kommer gjerne til deres arrangement og kan tilpasse foredrag, samtaler og demonstrasjoner til deres behov.

Kontakt oss på epost: kontakt@appetitus.no eller ring prosjektleder Anni Onsager på tlf: +47 93434111.

Bilde viser et skjermutsnitt fra APPetitus app med visulaisering av næringsinntak og en middagsrett.