Verktøy for ernæringsoppfølging

Jobber du med mennesker i risiko for underernæring? Da kan appen APPetitus gjøre hverdagen din betydelig enklere.

APPetitus er et resultat av et forsknings prosjekt mellom Oslo, Bærum, Drammen, Tvedestrand, UiO, Norsk Regnesentral, Oslo Medtech og med professor Anne Moen ved UiO som prosjektleder. Det finnes få, om noen, andre digitale hjelpemidler rundt ernæringsoppfølging.  APPetitus er et nevnt verktøy i St.meldingen "Leve hele livet", tabell 1.9 og Nasjonal Handlingsplan for bedret kosthold side 97 og side 18 i oppsummeringen.

Appen kan brukes til å kartlegge, planlegge og følge opp at pasienten får nødvendig næring. Det kan være eldre med nedsatt matlyst, kreftsyke eller folk i alle aldre som er i rehabiliteringsfase. Felles for alle sammen er utfordringer knyttet til ernæring, fra overvekt til alvorlig underernæring, fra alt for stor matlyst til at ingenting smaker noe som helst. Reformen fremhever 5 viktige løsninger:

1. Det gode måltidet 2. Måltidstider 3. Valgfrihet og variasjon 4. Systematisk ernæringsarbeid 5. Kjøkken og kompetanse lokalt

APPetitus vil for veldig mange kunne være verktøyet som svarer på disse løsningene enten brukeren er hjemmeboende eller på institusjon.

Sykepleier som viser en eldre kvinne informasjon på et nettbrett

Forenkle ernæringsarbeidet på din arbeidsplass eller i hele kommunen!

APPetitus er tilgjengelig for alle og for en meget lav kostnad kan bedriften eller kommunen tilby verktøyet til alle sine ansatte og innbyggere. Appen kan brukes både av de som vil gå ned i vekt eller de som vil passe på at de får nok næring selv om de ikke er i risikogruppen.

Vi har laget en enkel prismodell så du raskt kan se hva dette vil koste din kommune for hele året uansett hvor mange som laster ned appen. Vi håper dette gjør at alle kan ta seg råd til å forenkle arbeidet med å øke kvalitet i kampen om riktig ernæring. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan APPetitus kan hjelpe kommunen/bedriften i å forebygge og behandle ernæringsutfordringer.

Kontakt daglig leder Anni Onsager på +47 934 34 111 eller kontakt@appetitus.no

Anbefalte bruksområder

APPetitus treffer hovedutfordringene som beskrives i “Leve hele livet” reformen veldig bra:

Helsearbeider som gir en eldre dame informasjon fra et nettbrett.
iPad med appen i bruk

Lett å å komme i gang

Appen er et lavterskel verktøy som gir hjelp til helse personell i å utføre lovpålagte tiltak og gir mulighet til å aktivisere flere rundt pasienten i arbeidet med å sikre riktig kosthold. Se brukerveiledningen for å få detaljer rundt hvordan du kan bruke appen. Hoved funksjonene er:

  • Persontilpasset behov og meny
  • Visualisering av energi og væske inntak
  • Fjernoppfølging av ernæringsinntak daglig og med pdf dokumentasjon til journal
  • Støtte for hjelp til handleliste
  • Mulighet for digitalt selskap integrert

 

Brukerhistorier

Vi har laget noen brukerhistorier basert på funn fra forsknings- og innovasjonsprosjektet APPETITT (APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel). Les alle brukerhistoriene her. Bruker du APPetius vil vi gjerne høre dine historier, så send oss gjerne en epost.

Trenger du input til fagdager eller konferanser?

Vi har laget foredrag om ernæring og bruk av digitale støtteverktøy for bedret forebygging, kartlegging og behandling.

Vi kommer gjerne til deres arrangement og kan tilpasse foredrag, samtaler og demonstrasjoner til deres behov.

Kontakt oss på epost: kontakt@appetitus.no eller ring daglig leder Anni Onsager på tlf: +47 934 34 111.