Kom i gang

Last ned appen til ditt nettbrett eller mobil. Vi anbefaler nettbrett og helst iPad da android løsningen dessverre mangler noe funksjonalitet foreløpig.

Før APPetitus tas i bruk:

1. Legg inn informasjon om personen som skal bruke appen og estimere anbefalte verdier for energi, protein og drikke.

2. Vurder og juster porsjons størrelser som normalt spises.

3. Det kan være lurt å lese noen av bruker historiene under så du ser hvordan appen kan brukes.

Hva har du spist?

For å registrere mat trykk du på de grønne firkantene for å se ulike forslagene til matretter, eller på de blå  firkantene for å finne forslag til drikke. Trykker du på knappen ”Spist” eller ”Drikk” vil figuren til venstre fylles med energi og væske basert på dine registreringer.

Når du ser på en matrett eller drikke kan du trykke på ”Oppskrift” og se hvordan du kan enkelt kan tilberede eller servere aktuelt matrett eller drikke.

Når du trykker på Ønske, legges retten til handelisten.

Vil du se hva du har spist i dag eller for siste uke så kan trykke på ”Jeg Spiser” øverst til høyre (sort bakgrunn) i mer enn to sekunder (hold fingeren på feltet).  Da åpner det seg flere sider du kan velge.

  • ”Har spist” – dette er en liste med alle de registreringen du har gjort, vise med dag, klokkeslett, matrett og et lite bilde av valget
  • ”Dag” – der viser verdien av energi – protein – væske i registrert mat og drikke, og bidrag i % til å nå dine anbefalte verdier. Der kan du følge med på hvordan det du har registrert bidrar til tilstrekkelig energi – protein – væske pr. dag. Du kan sveipe for å se på registreringene tidligere dager
  • ”Uke” – der kan du se utviklingen over tid, ved at appen viser beregning av energi, væske og protein i det du har registrert de siste 7 dagene.
  • "Planlegging"  viser det du har markert med ”Ønske” mens du har bladd i matretter og det er laget en handleliste. Dersom du vil lage deg en handleliste kan du se på denne i butikken selv eller du kan skyve knappen til grønn på hver matrett og trykke på send handleliste. Da vil det sendes som handleliste – på epost – til en avtalt mottaker (som er satt opp i appen under innstillinger)
  • "Om" er informasjon om Appetitus, om personvern og andre nødvendig informasjon.

 

Personalia:

Tast inn fødselsdato og vekt til personen som APPetitus skal brukes for. Dette er nødvendig for å estimere anbefalt behov for energi, protein og væske. Der dette er aktuelt, kan anbefalingene for energi, protein og væske nedjusteres noe feks. 10%. Dette gjøres ved at 90% av personens vekt registreres under personalia. Vekten som skal benyttes regnes ut på følgende måte: vekt x 0,9 For eksempel: personen veier 80 kg x 0,9 = 72 kg registreres under personalia.

Planlegging:

Legg inn en e-postadresse i feltet e-postadresse, hvis du ønsker å sende en handleliste til deg selv eller andre. Handlelisten lages ved å klikke ønske på måltidsforslaget. Deretter markeres ønskene som skal til handlelisten under fanen planlegging. Handlelisten blir sendt til e-postadressen ved å klikke Send handlelisten.

Venner (for IOS):

Ved å bruke knappen venner kan du ringe med videotelefon til en du kjenner. Legg inn vennen du ønsker å ringe til under venns e-postadresse. Ved å klikke på knappen venner på startsiden, startes en videotelefonsamtale med denne personen.

Avstandsoppfølging (for IOS):

Dersom du har avtalt at du skal følges opp for å se at du får i deg riktig næring, settes epostadressen inn i feltet for avstandsoppølging. Da vil det hver dag sendes en mail som viser grafene fra dag og uke. Dette kan slåes av når din vekt er stabilisert eller når du ønsker det.

Om:

I fanen Om finner du personvernregler og informasjon om forskningen bak APPetitus. Ingen informasjon sendes ut av appen uten ditt samtykke.  Den gir du ved å legge inn mail adresse i avstandoppfølgingsfeltet og i handleliste feltet.

Innstillinger av måltidsstørrelser

Ikke alle spiser like mye, og appen kan ta hensyn til porsjonstørrelser. Dersom du ser på ”Justering av måltidstørrelser” kan du registrere størrelsen på porsjonen du vanligvis spiser. Bildene i appen viser hva som anses som hel porsjon. Dersom du alltid spiser mer eller mindre enn det som vises på bildet anbefaler vi at du justerer på prosentene i måltidstørrelsen.

Dersom du spiser ganske ulikt vil vi anbefale å la det stå 100% og heller trykke på måltidet to ganger. For eksempel om du spiser 2 hele skiver, det vil si 4 halve, til frokost trykker du to ganger.

Dette er ikke en registrering som viser helt eksakte opplysninger da du vil ha litt ulikt både mengde og pynt utifra hva du har i skapet. Det viktige er å få frem at du har spist og ca riktig mengde. Om du står i fare for underernæring eller allerede er det, bør du sjekke din vekt jevnlig.

Veiledning:

Under knappen "Veileder" viser vi flere bilder med eksempler på porsjonsstørrelser.

Det skal aldri stå 0 på måltid og dersom det er en småspist person og det legges inn under 100% er det viktig å følge opp med vekt minimum en gang i uken.  Dersom det spises lite kan det være bra å ha en god olje og fløte i skapet og jevnlig gjennom dagen ta en skje. Da trykkes det på firkanten ”Ekstra Energi”. Der finner du forslag til hvordan du kan tilsette mer energi i mat og drikke. Der finner du også energidrikker som du kan kjøpe ferdig.

Oppdatering av innstillinger Innstillingene for porsjonsstørrelser bør vurderes og oppdateres ved jevnlig, slik at en eventuell endring i inntak/måltidsstørrelser blir fanget opp. Dette bør tilpasses den enkelte personen, men en generell anbefaling er oppdatering én gang per uke for en person som er i ernæringsmessig risiko. Spiser man mer eller mindre enn de til enhver tid anslåtte porsjonsstørrelsene, vil dataene for daglig og ukentlig inntak av energi, protein og væske i for liten grad gi et grunnlag for å sammenligne med beregnede behov.

Siden beregningene ikke er absolutte resultater er det alltid noe usikkerhet i registreringene. De må derfor brukes med forsiktighet. Selv om personen har trykket på «spist», så er det ikke sikkert at all maten faktisk er spist. Personen kan også ha glemt å registrere mat og drikke som faktisk er inntatt. Loggen under Har spist viser en oversikt over hva som er rapportert spist og drukket. Denne funksjonen kan brukes som utgangspunkt for dialog om mat, drikke og måltider med den enkelte personen. Legg inn epostadresse for avstandsoppfølging slik at du kan få hjelp til å passe på at du får i deg nok energi og væske.

Det viktigste målet på om man spiser og drikker tilstrekkelig er vektutvikling over tid samt allmenntilstand. Regelmessig vektoppfølging er derfor viktig. I tillegg kan observasjon av trivsel ved måltidene gi holdepunkter for om matlysten er økende, dette kan bedres ved å bruke muligheten for digitalt selskap som finnes i appen.

Personvern

All informasjon lagres på din app. Den sendes ut dersom du benytter deg av handleliste og rapportering av ernærings funksjonen. Du kan selv styre om dette brukes. Les mer om personvern her.