Ideelt formål

APPetitus as er et ideelt AS. Det vil si at vi har et ideelt og allmennyttig formål og har ikke ervervsmessig virksomhet som hovedmål i Norge, dvs. ikke størst mulig økonomisk overskudd. Appetitus AS har til formål å arbeide for å redusere feilernæring i Norge for å bedre livskvalitet og helsen til befolkningen, og dermed redusere kostnader for samfunnet. Vedtektene forplikter selskapet til å bruke av overskuddet til aktiviteter som tjener selskapets formål. Videre har vi satt et tak på utbytte til 5% av et eventuelt overskudd og et tak for lønn for alle i selskapet.

Vi er..

..et resultat av forskning!

Appen APPetitus er et resultat av Forsknings- og innovasjonsprosjektet APPETITT (APPlikasjon om Ernæring - Tiltak for helse og Trivsel), støttet av Regionale Forskningsfond - Hovedstaden. Dette prosjektet var et samarbeid mellom Oslo, Bærum, Drammen og Tvedestrand kommune.

Forskningsteamet ble ledet av Universitetet i Oslo med Prosessor ved UiO - Anne Moen. Hun arbeider med velferdsteknologi og helseinformatikk, utvikling av praksismodellar, eHelse-forståelse og brukerdeltakelse, tjenesteinnovasjon, kunnskaputvikling og læring i arbeid, sosiale medier og læringsressursar for pasientar og pårørande, sosio-kulturell aktivitetsteori, kontrollerte eksperiment med avansert eInfrastruktur, UiO:eColab, analyse av media rike data. I teamet var også forsker Anders Kluge  fra UiO, Norsk Regnesentral for teknisk utvikling og Helsetelefonen as for callsenter support og test.

APPETITT (APPlikasjon om Ernæring – TIlTak for helse og Trivsel) prosjektets mål har vært å utvikle, prøve ut og evaluere tjenester ved bruk av nettbrett. Dette resulterte i applikasjonen APPetitus som stimulerer til matglede og kosthold  og bidrar til å forebygge ernæringsmessig risiko, spesielt for eldre. En stor utfordring i framtidas helsetjenester og morgendagens omsorg er innovative tjenester og enkel teknologi for forebygging, egeninnsats og tidlig intervensjon.

APPETITT er eksempel på innovasjon for økt trivsel og livskvalitet ved at brukeren har mulighet til å være trygg og aktiv i eget hjem lengre. Les omtalen hos UiO her og vi har en egen side for de som er spesielt interessert i forskning. APPetitus er anbefalt verktøy i St.meldingen "Leve hele livet", tabell 1.9 og Nasjonal Handlingsplan for bedret kosthold side 97 og side 18 i oppsummeringen.

iPad med appen i bruk

Personvern

Vi tilstreber at vi ikke skal lagre informasjon om deg som bruker appen.

Når du bruker appen vil all informasjon lagres på ditt nettbrett og ikke sendes noe sted utenom til de navngitte mailadresser du selv legger inn.

Mer informasjon kan du finne i vår personvernerklæring.

 

Visjon, verdier og etiske retningslinjer

Vi vil utvikle selskapet med en klar visjon om å at alt vi gjør skal gjøre hverdagen enklere for alle våre brukere.

 

Teamet

Bli kjent med oss!

Bilde av Anni Onsager
Anni Onsager

Daglig leder

Bilde av Joakim Jorde
Joakim Rief Jorde

IT-ansvarlig

Bilde av Geirr Halvorsen
Geirr Halvorsen

Kundeansvarlig

Bilde av Ida Blakstad
Ida Lervåg Blakstad

Fagansvarlig