Hva kunne skjedd om alle hadde nettbrett på sykehjem?

Kartlegging og plan for ernæring

Dersom det sto et nettbrett ved hver seng på sykehjemmet/helsehuset der de tilbyr kortidsopphold for eldre pasienter/brukere kunne mye vært forbedret. Det kunne vært nyttig på mange områder, men denne historien handler om ernæring og bruksmulighetene for appen APPetitus.

Mange eldre vil ha det med seg eget nettbrett for de bruker det allerede daglig og da kan appen lastes ned på deres eget nettbrett.

Ved innleggelse oppdateres appen på nettbrettet med pasientdata for alder, vekt og navn.  Når ernæringskartleggingen skal gjøres viser personale pasienten appen og forklarer hva det er og hva den gjør.  For å kartlegge hva pasienten normalt spiser brukes appen til å bla for å finne normale måltider for pasienten. De trykker på spis og pasienten kan se hvor mye næring hun/han normalt får.  Når de er ferdig med å se på hva som normalt spises, sendes det rapport til ansvarlig behandler for journalføring av ernæringsstatus.  Personalet fortsetter samtalen og viser hvor mye som burde vært spist og forteller om viktighetene av å få i seg næring. Personalet justerer evt. litt på måltidsstørrelse tilpasset pasientens normale spisemønster. Om pasienten er i stand til det får hun vist hvordan hun kan registrere hva hun spiser mens hun er på oppholdet. Eller så registrerer personalet som hjelper til med mat hva som er spist.

Med denne enkle rutinen har en gjort kartlegging, regnet ut behov og laget en plan slik det er beskrevet i retningslinjene.  Planen blir også fulgt opp ved registreringen av spiste måltider under oppholdet og vektnedgang under opphold, som er et betydelig problem, kan unngås.  Hver dag eller uke kan ernæringsinntak journalføres ved bruke av de automatisk genererte rapportene.

Handle hjelp

De eldre på kortidsopphold kan lage ønskelister for hva som skulle finnes i kjøleskapet når de kom hjem
eller til hva pårørende kunne tatt med ved besøk.
Eller pårørende kunne bruke appen for finne ut hvilke ønsker beboer har og laget en handleliste.

Digitalt selskap under måltidet

Ved å legge inn pårørende og gjort avtaler om tilgjengelighet kunne pasienten/beboer snakket med noen under måltider eller beboer kunne snakket med venner og andre beboere.

Utvidet og senere bruk

Beboere kunne fått opplæring i andre apper og fått tilgang til mange interessante portaler, nyheter med mer.

De pårørende kunne oppfordres til å dele bilder og annet som enkelt kunne vises for beboer
Personalet kunne brukt dette for å snakke med beboeren og lett fått tilgang til temaer og ting å snakke om.

Beboer kunne fått låne med seg iPad hjem eller kjøpt selv og ernæringsoppfølging kunne fortsatt etter hjemkomst. Rapporten kunne endres til fastlegen eller pårørende.
Hjemmeboende kunne holdt kontakten med andre beboere og spist sammen med andre.

Utvikling i neste version

Vi planlegger å utvikle en egen personal versjon der enhetenes pasienter under behandling kan følges og oppdateres. Denne tenkes også å ha muligheter for lokal meny for oppdatering av kjøkkenpersonell. Da kan ukas meny oppdateres for enklere å kunne tilpasses enhetens tilbudte måltider.

 

Lege forklarer en eldre mann informasjon på et nettbrett.
Sunn mat lagt i hjerte form med et stetoskop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.