Ingrid – 20 år i hjemmesykepleien

Ingrid har jobbet i kommunens hjemmesykepleie i 20 år. Hun hjelper pasienter i alle faser av livet. Fra de unge som har vært i en ulykke, anorexsia pasienter, småbarnsforeldre med syke barn, folk i alle aldre som er i rehabiliteringsfase og uendelig mange eldre i alle faser av alderdommen.

Felles for alle sammen er utfordringer knyttet til ernæring, fra overvekt til dødelig underernæring, fra alt for stor matlyst til at ingenting smaker noe.

Ingrid er veldig opptatt og flink til å gi sine pasienter god innføring i hvor viktig det er med riktig næring og sørge for at de har det de trenger av hjelp rundt seg. Men hun har ikke hatt noe verktøy for å følge de opp eller å gi for å få de til å hjelpe seg selv eller få støtte fra pårørende. Nå har hun APPetitus som hun ser hun kan benytte i nesten alle tilfeller der de klarer å trykke på nettbrettet.

Med APPetitus kan hun enkelt både forklare og vise hvorfor ernæring er så viktig. Hun kan vise visuelt hvor mye næring en må få i seg for ikke å utvikle underernæring eller lære noen å stoppe å spise når det er nok.

For de som virkelig sliter legger hun inn sin mailadresse og får daglig rapport på hvordan det går. For de som har vedtak om oppfølging laster hun opp rapporten som dokumentasjon av oppfølgingen i kommunens journalsystem. Det krever ingen integrasjon og hun kan slå den av på utifra behov.  Der det ikke er kritisk sender hun mail til pårørende og forklarer hvordan de kan bruke appen for å forebygge og forenkle oppfølging, støtte og hjelp. Ikke minst for å redusere bekymring.

Hun opplever at de aller fleste skjønner hvordan de kan bruke nettbrettet raskt. Hun anbefaler dem å kjøpe en type som resten av familien har for da er det lettere å få hjelp og de kan dele erfaringer.  Dette mailer hun også til pårørende.  Og hun ber dem også kjøpe flere ladere så de kan sette den til lading flere steder i huset.

Ingrid har også noen nettbrett som hun kan rekvirere for vedtakspasienter der hun ikke får bruker eller pårørende til å kjøpe nettbrett selv.

Hun opplever stadig at de kommer tilbake og er så fornøyd. Ikke bare har de fått hjelp til ernæringen, men de ser at de kan bruke nettbrettet til så mye annet også.

For alle; bruker, pårørende og henne selv gir appen en økt trygghet.

 

Lege forklarer en eldre mann informasjon på et nettbrett.
Sunn mat lagt i hjerte form med et stetoskop