Ernæringsvikt hos eldre i media

I media meldes det om at eldre som kommer inn på sykehus lider av alvorlig underernæring, det dør folk av sult i Norge og maten som serveres ser ut som "skyller". Det er mange gode intensjoner men forskning har vist at problemet har vært der lenge og har i liten grad blitt bedret av tiltakene som er igangsatt.

Se hvordan nettbrettet hjelper Astrid til å spise nok sunn mat - Januar 2019

En mangelfull ernærings­praksis påvirker pasient­sikkerheten - Januar 2019

Ny app skal fremme matlyst hos eldre - Mai 2017

Avisoppslag forside i Aftenposten om eldre som ikke får i seg nok næring.
Avisoppslag i Aftenposten om eldre som ikke får i seg nok næring.